El antiguo Casino de Chaumet, en Altea

El antiguo Casino de Chaumet, en Altea

Compartimos un post del blog l’Imaginari d’Altea de Miguel del Rey Que habla del antiguo casino de Chaumet, en el «cruce del semáforo» o «dels cuatre cantons» en Altea. El antiguo Casino de Chaumet, denominado…

Oratorio de L’Hort de la Campaneta

Oratorio de L’Hort de la Campaneta

  Interior de la cúpula de l’oratori de la casa de l’Hort de la Campaneta a Altea. Una arquitectura eclèctica vinculada al pintoresquisme i possiblement de la mateixa data que la construcció de l’església del…

Restauración de L’Hort de la Campaneta

Restauración de L’Hort de la Campaneta

L’Hort de la Campaneta en una imatge d’Triangle Postals de 1989. En poc temps la veurem amb les seues dues torres, restaurada i en ús. El primer projecte de restauració amb canvi radical d’ús que…

L’arc del Portal Nou a Altea

L’arc del Portal Nou a Altea

Per primera vegada des de l’enderrocament del castell i la senyoria a les muralles, l’inici del sanejament d’aquesta antiga porta deixa veure les traces de l’arc del Portal Nou a Altea. Tres o Quatre carreus…

Intervencio en el Portal Nou d´Altea

Intervencio en el Portal Nou d´Altea

Portal Nou, porta de la muralla alteana datada en la primera meitat del Segle XVIII i oberta per facilitar l’accés a la Fortificació des del populós Raval del Mar, una zona densament poblada de pescadors…

Moli de Bellaguarda

Moli de Bellaguarda

Se encuentra entre la calle Costera del Mestre la Música y la Plaza del Agua, donde una pasarela metálica elevada permite el paso y se pueden ver los restos del molino. El Molino de Bellaguarda,…

Calvarí d´Altea la Vella

Calvarí d´Altea la Vella

Situat sobre el vessant nord del tossal on s’assenta el Poblet, el Calvari és un element caracteritzador del paisatge i és molt visible tant des de la pròpia Altea la Vella, com des del Camí…

Casa Carreta en Altea / Miguel del Rey

Casa Carreta en Altea / Miguel del Rey

Atendiendo a una imagen que aporta Gorka Eleizalde, acompaño el siguiente comentario sobre la Casa Carreta y la arquitectura del «chalet» en la Altea de la primera mitad del Siglo XX. La casa Carreta, o Villa San Francisco,…

Tabernacle de l’Església Parroquial d’Altea

Tabernacle de l’Església Parroquial d’Altea

Peça d´orfebreria al gust neoclàssic en llauto y medallóns en plata, possiblement de mitjans del segle XX, encara que algunes fonts el citen com provinent de l’antic sagrari del Convent de Sant Pere i Sant…

Casa Gadea

Casa Gadea

Casa Gadea o la Vila dels Àngels. – Es va construir entre 1988 i 1890 per l’advocat alteà, Vicent Gadea i Orozco, doctor en lleis, magistrat, catedràtic, rector de la Universitat de València i senador….