|

Restauración de L’Hort de la Campaneta

L’Hort de la Campaneta en una imatge d’Triangle Postals de 1989. En poc temps la veurem amb les seues dues torres, restaurada i en ús. El primer projecte de restauració amb canvi radical d’ús que passa d’habitatge a hotel. Un projecte adequat a les indicacions del catàleg de béns patrimonials, en què s’ha valorat tots i cadascun dels elements de la seua arquitectura i els importantíssims panells ceràmics que inclou. Una joia del patrimoni alteà. ¡Quan es vol fer una cosa i tots juguen a favor, qui guanya és el poble, o sigua tots!


El Hort de la Campaneta en una imagen de Triángle Postals de 1989. En poco tiempo la veremos con sus dos torres, restaurada y en uso. El primer proyecto de restauración con cambio radical de uso que pasa de vivienda a hotel. Un proyecto adecuado a las indicaciones del catálogo de bienes patrimoniales, en el que se han valorado todos y cada uno de los elementos de su arquitectura y los importantísimos paneles cerámicos que incluye. Una joya del patrimonio altano. ¡Y es que cuando se quiere hacer una cosa y todos juegan a favor, quien gana es el pueblo, o sea todos.

Miguel del Rey