Restauración de L’Hort de la Campaneta

Publicada en Publicada en Alteablog, Patrimonio

L’Hort de la Campaneta en una imatge d’Triangle Postals de 1989. En poc temps la veurem amb les seues dues torres, restaurada i en ús. El primer projecte de restauració amb canvi radical d’ús que passa d’habitatge a hotel. Un projecte adequat a les indicacions del catàleg de béns patrimonials, en què s’ha valorat tots i cadascun dels elements de la seua arquitectura i els importantíssims panells ceràmics que inclou. Una joia del patrimoni alteà. ¡Quan es vol fer una cosa i tots juguen a favor, qui guanya és el poble, o sigua tots!


El Hort de la Campaneta en una imagen de Triángle Postals de 1989. En poco tiempo la veremos con sus dos torres, restaurada y en uso. El primer proyecto de restauración con cambio radical de uso que pasa de vivienda a hotel. Un proyecto adecuado a las indicaciones del catálogo de bienes patrimoniales, en el que se han valorado todos y cada uno de los elementos de su arquitectura y los importantísimos paneles cerámicos que incluye. Una joya del patrimonio altano. ¡Y es que cuando se quiere hacer una cosa y todos juegan a favor, quien gana es el pueblo, o sea todos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.