|

L’arc del Portal Nou a Altea

Per primera vegada des de l’enderrocament del castell i la senyoria a les muralles, l’inici del sanejament d’aquesta antiga porta deixa veure les traces de l’arc del Portal Nou a Altea. Tres o Quatre carreus originals ens donen les traces de l’intradós de l’arc de pedra arenisca que el construïa.


Por primera vez desde el derribo del castillo y la señoria en las murallas, el inicio del saneamiento de esta antigua puerta nos permite ver las trazas del arco del Portal Nou en Altea. Cuatro sillares originales nos dan las trazas del intradós del arco de sillería arenisca que lo construía.