Calvarí d´Altea la Vella

Situat sobre el vessant nord del tossal on s’assenta el Poblet, el Calvari és un element caracteritzador del paisatge i és molt visible tant des de la pròpia Altea la Vella, com des del Camí del Garroferet. L’orografia del lloc defineix una conca visual a curta distància de gran intensitat visual i valor etnològic, la qual té unes vistes molt interessants sobre el Calvari. Aquesta conca està definida pel Barranc de les Cases, les vessants dels tossals baix les quals es troba la font del Garroferet, la Font Gran i les muntanyetes al voltant del cementeri. Solcat aquest triangle, pel traçat del Reg d Altea la Vella i el Camí del Garroferet,

L’arquitectura dels casalicis és la tradicional d’aquestes construccions quadrades amb un cos basamental que eleva fins a una determinada alçada el cos on s’obri la capella, la capelleta que protegeix l’escena de l’estació corresponent de les 14 existents en aquests Via Crucis tradicionals. la capelleta quadrada es tanca amb una reixa i al fons se situa el panell ceràmic. Es remata el casalici amb una piràmide de quadre costats, molt pròpia d’aquestes arquitectures, acabades sempre en arrebossats i pintades de blanc.


Situado sobre la ladera norte de la colina donde se asienta el Poblet, el Calvari es un elemento caracterizador del paisaje y es muy visible tanto desde la propia Altea la Vella, como desde el Camino del Garroferet. La orografía del lugar define una cuenca visual a corta distancia de gran intensidad visual y valor etnológico, la cual tiene unas vistas muy interesantes sobre el Calvario. Esta cuenca está definida por el Barranco de les Cases, las laderas de las colinas bajo las cuales se encuentra la Font del Garroferet, la Font Gran y las colinas entorno al cementerio. Surcado este triángulo, por el trazado del Reg d ´Altea la Vella y el Camí del Garroferet,

La arquitectura de los casalicios es la tradicional de estas construcciones cuadradas con un cuerpo basamental que eleva hasta una determinada altura el cuerpo donde se abre la capilla, la hornacina que protege la escena de la estación correspondiente de las 14 existentes en estos Vía Crucis tradicionales. la hornacina cuadrada se cierra con una reja y al fondo se sitúa el panel cerámico. Se remata el casalicio con una pirámide de cuadro lados, muy propia de estas arquitecturas, acabadas siempre en revocos y pintadas de blanco.

Publicaciones Similares