|

Casa Gadea

Casa Gadea o la Vila dels Àngels. –

Es va construir entre 1988 i 1890 per l’advocat alteà, Vicent Gadea i Orozco, doctor en lleis, magistrat, catedràtic, rector de la Universitat de València i senador. Personatge vinculat a les forces vives del moment, que manté amistat en l’últim terç del segle XIX amb il · lustres personatges, tant de les lletres, com de la política, la música, l’església, etc., Entre els quals el mateix cap de Govern regeneracionista José Canalejas, i Joan Benlloch, coadcutor de l’església dels Sants Joans a València, més tard nomenat cardenal – on potser puga vindre el títol pontifici concedit de Marquès de Gadea-, prop del cercle del Marquès de Campo, financer, filantrop i polític conservador valencià. Personatges tots ells que van gaudir d’estades a la vila que el nostre personatge es construeix a l’Olla d’Altea, lloc on va morir el 1904.

L’arquitectura de la casa.

L’autoria del projecte és l’arquitecte i polític, vinculat a l’aristocràcia valenciana José Juan Camaña i Laymón (1850 a 1926). És potser la més interessant i característica de les viles suburbanes que es construeixen en l’Altea de finals del S XIX. Una arquitectura eclèctica, culta, moderna, que inclou: la casa i jardí amb vistes al mar, més un parc naturalista al seu voltant, proposta molt de moda en aquest moment a les grans viles burgeses. La casa es resol amb una planta a la italiana, inspirada en el palladianisme amb algun elements neogòtics, que introdueix un grau de modernitat evident amb la incorporació de nous materials per a l’època com els que treballen per la cúpula piramidal central.


Casa Gadea o la Villa de los Angeles.-

Se construyó entre 1988 y 1890 por el abogado alteano, Vicente Gadea y Orozco, doctor en leyes, magistrado, catedrático, rector de la Universidad de Valencia y senador. Personaje vinculado a las fuerzas vivas del momento, que mantiene amistad en el último tercio del siglo XIX con ilustres personajes, tanto de las letras, como de la política, la música, la iglesia, etc., Entre ellos el propio jefe de Gobierno regeneracionista José Canalejas, y Joan Benlloch, coadcutor de la iglesia de los Santos Juanes en Valencia, más tarde nombrado cardenal – donde quizás pueda venir el título pontificio concedido de Marqués de Gadea-; próximo al círculo del Marqués de Campo , financiero, filántropo y político conservador valenciano. Personajes todos ellos que disfrutaron de estancias en la villa que nuestro personaje se construye a la Olla de Altea, lugar donde murió en 1904.

La arquitectura de la casa.-

La autoría del proyecto es el arquitecto y político, vinculado a la aristocracia valenciana José Juan Camaña y Laymón (1850 a 1926). Es quizás la más interesante y característica de las villas suburbanas que se construyen en el Altea de finales del S XIX. Una arquitectura ecléctica, culta, moderna, que incluye: la casa y jardín con vistas al mar, más un parque naturalista a su alrededor, propuesta muy de moda en este momento a las grandes villas burguesas. La casa se resuelve con una planta a la italiana, inspirada en el palladianismo con algún elementos neogóticos, que introduce un grado de modernidad evidente con la incorporación de nuevos materiales para la época como los que trabajan por la cúpula piramidal central.