|

La nova imatge del portal nou de la muralla d’altea ja restaurat

Des 1743 no lluïa en les seues dimensions aquesta porta oberta a la muralla per unir laFortalesa amb el populós raval de pescadors, al Raval de Sant Pere. S’ha aconseguit recuperar gran part del seu cadirat en els brancals del portal i en façana, recompondre la traça de l’arc i s’han construït tres dovelles de similars dimensions a les del S. XVIII, eliminar les intervencions inadequades del s. XIX i valorar el lloc eliminant l’insofrible balcó volat sobre l’arc, que no permetia el seu traçat complet.

És la primera intervenció després de la declaració que hem aconseguit del BIC del Baluard Renaixentista d’Altea. Ai, si tinguéssim una mica de diners i un bon Pla especial de protecció, que tanta falta fa redactar! Es convertiria en el reclam turístic per excel · lència d’Altea, a més de ser l’element identitari principal del poble, junt a l’església i el seu perfil.


La nueva imagen del Portal Nou de la Muralla de Altea ya restaurado.

Desde 1743 no lucia en sus dimensiones esta puerta abierta en la muralla para unir la Fortalezacon el populoso arrabal de pescadores, el Raval de Sant Pere. Se ha conseguido recuperar gran parte de su sillería en las jambas del portal y en fachada, recomponer la traza del arco y se han construido tres dovelas de similares dimensiones a las del S. XVIII, eliminar las intervenciones inadecuadas del s. XIX y valorar el lugar eliminando el insufrible balcón volado sobre el arco, que no permitía su trazado completo.

Es la primera intervención después de la declaración que hemos conseguido del BIC del Baluarte Renacentista de Altea. ¡Ay, si tuviéramos un poco de dinero y un buen Plan Especial de Protección, que tanta falta hace redactar! Se convertiría en el reclamo turístico por excelencia de Altea, además de ser el elemento físico identitario principal del pueblo, junto a la iglesia y su perfil.Miguel del Rey

Publicaciones Similares