|

El Baluart Renaixentista d´Altea ja es Bé d´Interés Cultural

L´Imaginari d´Altea es congratula què el divendres 7 de juny el Consell de la Generalitat Valenciana va declarar Bé d’Interès Cultural el Baluard i Recinte Renaixentista de la Vila d’Altea, a partir l’acció proposada per associacions, persones i grups polítics que han recolçat la sol • licitud i la documentació presentada per M. del Rey al juliol de 2011. Amb això s’obri una alternativa que permet l’existència d’un futur a aquesta Fortalesa amb un passat tan atractiu com desconegut, amb noves possibilitats des del punt de vista cultural, turístic i inclús econòmic.

Gràcies al poble d’Altea i al seu Ajuntament, al suport de l’Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, del Departament d’Història Moderna de la Universitat d’Alacant. A les diverses associacions alteanes, l’Associació de Veïns de l’Olla i Cap Negret d’Altea i La Societat Filharmònica Alteanense, més altres associacions comarcals com l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa i l’Associació Riuraus Vius, que ens van recolzar i donar ànims per tirar endavant aquesta proposta.
La petició per la declaración de BIC va estar basada, en què cal assenyalar la importància de la Fortalesa d’Altea i el seu nucli fundacional de 1617 com una de les intervencions més interessants d’època renaixentista a la Comunitat Valenciana. Tenint en consideració que se’n conserven les traces de la Fortalesa i la Muralla d’Altea, existint dos llenços de muralla quasi complets amb restes del seu adarve, a més de dues portes d’accés al recinte emmurallat, així com el parcel.lari fundacional de la indicada Fortalesa, juntament a gran part de la documentació d’època fundacional que permet fins i tot atribuir autoria de les traces o els esbossos primers d’aquesta fortificació.


El Baluarte Renacentista de Altea ya es Bien de Interés Cultural

l´Imaginari d´Altea se congratula de qué el viernes 7 de junio el Consell de la Generalitat Valencia declarara Bien de Interés Cultural el Baluarte y Recinto Renacentista de la Villa de Altea, a partir la acción propuesta por asociaciones, personas y grupos políticos que apoyaron la solicitud y la documentación presentada por M. del Rey en Julio de 2011. Con ello se abre una alternativa que permite la existencia de un futuro a esta fortaleza con un pasado tan atractivo como desconocido, con nuevas posibilidades desde el punto de vista cultural, turístico y económico.

Gracias pues al pueblo de Altea y a su Ayuntamiento, al soporte del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de València, del Departamento de Historia Moderna de la Universitat d´Alacant. A las diversas Asociaciones alteanas, l´Associació de Veïns de l´Olla i Cap Negret d´Altea y La Societat Filharmònica Alteanense, más otras asociaciones comarcales como L´Associació d´Estudis de la Marina Baixa i l´Associació Riuraus Vius, que nos apoyaron y dieron ánimos para llevar adelante esta propuesta.

La petición estuvo basada en señalar la importancia de la Fortaleza de Altea y su núcleo fundacional de 1617 como una de las intervenciones más interesantes de época renacentista en la Comunidad Valenciana. Teniendo en consideración que se conservan las trazas de la Fortaleza y la Muralla de Altea, existiendo dos lienzos de muralla casi completos con restos de su adarve, además de dos puertas de acceso al recinto amurallado, así como otros elementos de la indicada Fortaleza, junto a gran parte de la documentación de época fundacional que permite incluso atribuir autoría de las trazas o los esbozos primeros de dicha fortificación.

Miguel del Rey

Publicaciones Similares