Subscribe to RSS: Blog de Des de la foia d'Icard

Blog de Des de la foia d'Icard

El antiguo Casino de Chaumet, en Altea

Compartimos un post del blog l'Imaginari d'Altea de Miguel del Rey Que habla del antiguo casino de Chaumet, en el "cruce del semáforo" o "dels cuatre cantons" en Altea.

La nova imatge del portal nou de la muralla d'altea ja restaurat

Des 1743 no lluïa en les seues dimensions aquesta porta oberta a la muralla per unir la Fortalesa amb el populós raval de pescadors, al Raval de Sant Pere. S'ha aconseguit recuperar gran part del seu cadirat en els brancals del portal i en façana, recompondre la traça de l'arc i s'han construït tres dovelles de similars dimensions a les del S. XVIII, eliminar les intervencions inadequades del s. XIX i valorar el lloc eliminant l'insofrible balcó volat sobre l'arc, que no permetia el seu traçat complet.

L´església de l'antic convent de San Francesc i Sant Pere

Texte del catàleg de bens patrimonials d'altea / M. del Rey, P. Soler i J. Martínez

 

Com homenatge al poble d'Altea i al seu patrimoni, commemorant l'aprovació inicial del seu catàleg, presentem hui un dels més estimats edificis alteans: l'església de l'antic convent de sant Francesc i sant Pere.

 

El Baluart Renaixentista d´Altea ja es Bé d´Interés Cultural

L´Imaginari d´Altea es congratula què el divendres 7 de juny el Consell de la Generalitat Valenciana va declarar Bé d'Interès Cultural el Baluard i Recinte Renaixentista de la Vila d'Altea, a partir l'acció proposada per associacions, persones i grups polítics que han recolçat la sol • licitud i la documentació presentada per M. del Rey al juliol de 2011. Amb això s'obri una alternativa que permet l'existència d'un futur a aquesta Fortalesa amb un passat tan atractiu com desconegut, amb noves possibilitats des del punt de vista cultural, turístic i inclús econòmic.

Restauración de L'Hort de la Campaneta

L'Hort de la Campaneta en una imatge d'Triangle Postals de 1989. En poc temps la veurem amb les seues dues torres, restaurada i en ús. El primer projecte de restauració amb canvi radical d'ús que passa d'habitatge a hotel. Un projecte adequat a les indicacions del catàleg de béns patrimonials, en què s'ha valorat tots i cadascun dels elements de la seua arquitectura i els importantíssims panells ceràmics que inclou. Una joia del patrimoni alteà. ¡Quan es vol fer una cosa i tots juguen a favor, qui guanya és el poble, o sigua tots!

--------

Oratorio de l´hort de la campaneta

Interior de la cúpula de l'oratori de la casa de l'Hort de la Campaneta a Altea. Una arquitectura eclèctica vinculada al pintoresquisme i possiblement de la mateixa data que la construcció de l'església del Consol, amb qui comparteix oficis i acabats.

Intervencio en el Portal Nou d´Altea

Portal Nou, porta de la muralla alteana datada en la primera meitat del Segle XVIII i oberta per facilitar l'accés a la Fortificació des del populós Raval del Mar, una zona densament poblada de pescadors i mariners que a través d'empinades costes accedien a la Vila. La porta ha tingut una poc honrosa vellesa, potser espoliada seu cadirat en el moment d'enderrocar els baluards a la fi del segle XIX, reconstruïda amb un arc de poca qualitat en el seu traçat, alçat de manera basta sobre les restes del cadirat de pedra arenisca que allí es troben.

L'arc del Portal Nou a Altea

Per primera vegada des de l'enderrocament del castell i la senyoria a les muralles, l'inici del sanejament d'aquesta antiga porta deixa veure les traces de l'arc del Portal Nou a Altea. Tres o Quatre carreus originals ens donen les traces de l'intradós de l'arc de pedra arenisca que el construïa.
----------
Por primera vez desde el derribo del castillo y la señoria en las murallas, el inicio del saneamiento de esta antigua puerta nos permite ver las trazas del arco del Portal Nou en Altea. Cuatro sillares originales nos dan las trazas del intradós del arco de sillería arenisca que lo construía.

Les Pedres del Moli de Bellaguarda

M. del Rey -P. Soler i J. Martínez

 Les pedres del molí de Bellaguarda en Altea parlen de aigues pasades, de camins perduts, de formes pretèrites... Es un lloc particular. Son els carreus del segle XVI o XV millor conservats d´Altea. Pedra calcárea de la bona. 

La Cala del Soio en Altea

Textos de: M del Rey, J Martinez i P. Soler

Calvarí d´Altea la Vella

Miguel del Rey-Pere Soler i Jaume Martínez

Casa Carreta en Altea / Miguel del Rey

Atenent a una imatge que aporta Gorka Eleizalde, acompanyo el següent comentari sobre la Casa Carreta i l'arquitectura del "xalet" a l'Altea de la primera meitat del Segle XX.

Pérgola modernista

Pérgola modernista. Altea, sobre 1924.
Autor: D. Francisco Mora, arquitecto para el marqués de Campofertil.
Pérgola mirador en hormigón teñido de almagra, en buen estado estructural y mala conservación.
Foto de Miguel del Rey 2012.

Tabernacle de l'Església Parroquial d'Altea

Fotografia de M del Rey 2012

Peça d´orfebreria al gust neoclàssic en llauto y medallóns en plata, possiblement de mitjans del segle XX, encara que algunes fonts el citen com provinent de l'antic sagrari del Convent de Sant Pere i Sant Francisco. Hui es troba situat a la Capella del Cristo.

------------------------------------------------

Casa Gadea

Casa Gadea o la Vila dels Àngels. -